lördag 11 juni 2016

Strandhugg

En av elevens valkurserna hette ”Strandhugg”. Här var vi en dag på stranden i Lomma för att ta reda på allt om naturen där genom att håva, fågelskåda och nyckla växter och djur. Genom att håva på strandbottnen fick eleverna reda på vilket smådjursliv som finns längs stranden. Sen behövde de nyckla sig fram m.h.a. en bestämningsnyckel för att kunna artbestämma sina fynd. Med kikares hjälp fick alla elever även skåda fågel och fick därmed lära sig båda land- och sjöfåglar via fågelböcker. Förmiddagen slutade med att via florors hjälp artbestämma alla växter på stranden. Svårt med lärorikt.

Efter lunch så var uppgiften att bygga en båt av hittat skräp och 2 meters snöre. Några fina båtar kunde vi sen bedöma utseende och flytbarhet med hur mycket de kunde belastas SS Titanic kunde lastas med mest innan hon sjönk.

Dag två var vi på skolan för att ordna våra fynd och strukturera upp det på planscher. Vi avslutade dagen med ännu en konstruktionstävling. Vem kan bygga och flyga ett pappersflygplan längst!

Två lärorika dagar tillsammans med eleverna i 7-9 på Vårboskolan!

Åsa S & Margareta S
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar