fredag 10 juni 2016

Elevens val - “På andra sidan”

På andra sidan bildsalsdörren skriver och illustrerar Vårboskolans elever sina fantasifulla berättelser. En del väljer att filma istället. 
De tränar på att skriva så att läsaren fångas med olika skrivtekniska knep.

Illustrationer förstärker texterna och lockar ännu mer till läsning.Några elever slår sina kloka huvuden ihop …


… medan andra förlitar sig på den egna förmågan. Ensam är stark!Denna fantastiskt kreativa grupp skapar både utanför och innanför ramarna och de lär sig, varandra och oss nya saker varje dag.Vi tackar för ynnesten att få undervisa eleverna!

Lena Narfeldt och Monika Johansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar