måndag 6 juni 2016

Bygga broar - mellan människor


Under maj har förberedelseklasserna i tekniken arbetat med att bygga broar. Utifrån diskussioner om hur olika broar ser ut och varför vi bygger broar har eleverna fått rita enkla skisser och därefter konstruera egna broar med givna förutsättningar. Under arbetsprocessen har eleverna samtalat med varandra för att lösa problem och hinder som uppstått. I samtalen har de haft stöd av lärare med olika kompetenser. Detta har visat sig vara ett mycket lyckat projekt, då eleverna ”tvingats” diskutera med varandra. De praktiska aktiviteterna har lett till nyfikenhet och ökad interaktion i klassrummet. Eleverna har löst problem gemensamt och fått komma överens om tillvägagångssätt. På så sätt har vi använt många olika former av kommunikation.
Vid lektionsstarten har eleverna mött olika former av språklig vetenskaplig kommunikation. Vi har arbetat med ord / begrepp relaterade till ämnet, letat bilder som passar till orden, översatt orden till modersmål, tittat på film om brobyggande och samtalat om vad man måste tänka på när man konstruerar en bro.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar